לומדים רחוק, רואים קרוב

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

"כל האוניברסיטאות המלמדות מרחוק נמצאות כיום במשבר זהות", מבהירה פרופ' שרה גורי-רוזנבליט, דיקן פיתוח טכנולוגיות למידה באו"פ. בראיון מיוחד לשנת ה-40 היא סוקרת את קווי הדימיון והשוני בין האו"פ הישראלית למוסדות ללמידה מרחוק ברחבי העולם, מברכת על הגמישות הישראלית בתכנון קצב התואר ואופיו, אך גם מזהירה מעומס יתר בלימודים. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)32-35
מספר עמודים4
כתב עתידיאופ: האוניברסיטה הפתוחה
כרך6
סטטוס פרסוםפורסם - 2016

IHP publications

  • ihp
  • אוניברסיטאות
  • האוניברסיטה הפתוחה
  • למידה מרחוק

פורמט ציטוט ביבליוגרפי