לוב

חיים סעדון (עורך), הרווי גולדברג, יעקב חג'ג'-לילוף, מוריס מ רומני, רחל סימון, משה ג'יעאן, שלום סלע, יודה סומיקזו, זבולון בוארון, אסיקה מרקס, אדוין סרוסי, יוסף בן דוד ג'אן (ג'יעאן), פריג'ה זוארץ, פדהצור בנעטיה, מלי קוך

פרסום מחקרי: ספר / דוחאנתולוגיהביקורת עמיתים

כותר מתורגם של התרומהLybia
שפה מקוריתעברית
מוציא לאורמכון בן צבי לחקר קהילות ישראל במזרח
סטטוס פרסוםפורסם - 2007

סדרות פרסומים

שםקהילות ישראל במזרח במאה התשע עשרה והעשרים
מוציא לאורמכון בן צבי לחקר קהילות ישראל במזרח

RAMBI publications

 • rambi
 • Jews -- Libya -- History
 • Jews -- Libya -- Population
 • Jews -- Libya -- Economic conditions
 • Jews -- Libya -- Languages
 • Jews -- Education -- Libya
 • Jewish literature -- Libya -- History and criticism
 • Jewish theater -- Libya
 • Synagogues -- Libya
 • Zionism -- Libya
 • Jews -- Libya -- Music
 • Life cycle, Human -- Religious aspects -- Judaism
 • Judaism -- Customs and practices
 • Clothing and dress
 • Hair
 • Jews -- Social life and customs
 • Food in popular culture
 • Jews -- Folklore

פורמט ציטוט ביבליוגרפי