להשתוקק ולכבוש ארץ: תשוקת החלוצים": בועז נוימן, מאמר ביקורת"

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתסקירה

תקציר

הכותבים דנים בספר המהווה מסע אל החוויה הראשונית של חלוצי העלייה השנייה והשלישית במפגשם עם הארץ. הספר מציע להוסיף נדבך להיסטוריוגרפיה של ההתיישבות הציונית, שבו הוא בוחן את הסוכן החברתי, האדם הפועל, ככוח המכונן והמניע את מצב הדברים.
כותר מתורגם של התרומהBoaz Neuman, Land and Desire in Early Zionism,
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)177-182
מספר עמודים6
כתב עתהמרחב הציבורי
כרך4
סטטוס פרסוםפורסם - 2010

IHP publications

  • ihp
  • התיישבות
  • חלוצים וחלוציות
  • עלייה שלישית
  • עלייה שנייה
  • ציונות
  • שפה ותרבות

פורמט ציטוט ביבליוגרפי