להיות יהודי בגרמניה הנאצית – מרחב וזמן

פרסום מחקרי: ספר / דוחספרביקורת עמיתים

שפה מקוריתעברית
מקום הפרסוםירושלים
מוציא לאורהוצאת מאגנס - האוניברסיטה העברית
סטטוס פרסוםפורסם - 2021

פורמט ציטוט ביבליוגרפי