להיות אתיופים ישראלים: על ההכרה, הזיכרון והעתיד

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

סקירה עדכנית של התמורות המרתקות והאתגרים המורכבים שהוצבו בפני קהילת "ביתא ישראל" (יהדות אתיופיה) משנות השבעים של המאה העשרים ועד ימינו אנו. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)22-27
מספר עמודים6
כתב עתאסכולה: האוניברסיטה הפתוחה
כרך4
סטטוס פרסוםפורסם - 2020

הערה ביבליוגרפית

נושא הגיליון: בימי קורונה.

IHP publications

 • ihp
 • יהודי אתיופיה
 • Jews -- Ethiopia
 • עלייה וקליטה -- יהודי אתיופיה
 • Immigrant absorption -- Israel
 • Jews, Ethiopian -- Israel
 • יהודי אתיופיה בישראל ובארץ-ישראל
 • Jews, Ethiopian -- Eretz Israel
 • מבצע משה (עליית יהודי אתיופיה)
 • זיכרון קולקטיבי
 • Collective memory
 • לאומיות
 • Nationalism

פורמט ציטוט ביבליוגרפי