להיות אתיופים ישראלים: על ההכרה, הזיכרון והעתיד

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

סקירה עדכנית של התמורות המרתקות והאתגרים המורכבים שהוצבו בפני קהילת "ביתא ישראל" (יהדות אתיופיה) משנות השבעים של המאה העשרים ועד ימינו אנו. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)22-27
מספר עמודים6
כתב עתאסכולה: האוניברסיטה הפתוחה
כרך4
סטטוס פרסוםפורסם - 2020

הערה ביבליוגרפית

נושא הגיליון: בימי קורונה.

IHP publications

  • ihp
  • זיכרון קולקטיבי
  • יהודי אתיופיה
  • יהודי אתיופיה בישראל ובארץ-ישראל
  • לאומיות
  • מבצע משה (עליית יהודי אתיופיה)
  • עלייה וקליטה -- יהודי אתיופיה

פורמט ציטוט ביבליוגרפי