להחזיר עטרה ליושנה: הכמיהה למזרח אירופה

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרק

תקציר

מתמשך. הנחת היסוד של מאמרי הספר היא שהשיחה הבין-דורית המתמשכת, בין העבר לבין ההווה ובין ההווה לבין העבר, היא המסד היציב של המסורת התרבותית היהודית מראשיתה ועד ימינו. תפיסה זו מוצגת על ידי מאמרי הספר, תוך התייחסות למגוון נושאים ובעיות, ובכל זאת הנחת היסוד של המאמרים כולם היא שדור לדור יביע אומר: לעבר יש משהו לומר לנו, בין שאמירה זו חתומה ומוגמרת ובין שהיא בגדר שאלה שאנו משיבים לה בהווה. הספר מחולק לשישה שערים: השער הראשון עוסק בדיאלוג עם המקרא. השער השני עוסק בהיבטים שונים של ספרות חז"ל. השער השלישי עוסק במישרין במכלול שלם של עיונים, שעניינם היחס שבין העבר לבין ההווה, בין שמדובר בסוגיה מסוימת ובין שמדובר בעיון שיטתי ביחס זה עצמו. השער הרביעי עוסק בכמה סוגיות חשובות שבשיח הישראלי שבהווה, והשער החמישי עניינו היצירה הספרותית-תרבותית בשלל גילוייה. בשער השישי והאחרון, מיכאל בהט מספר את סיפור חייו, והוא המציג את עולמו ואת הגיגיו.
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחספר מיכאל: בין הזמן הזה לימים ההם
כותר משנה של פרסום המארחמחווה למיכאל בהט
מקום הפרסוםאבן יהודה
מוציא לאוררכס פרויקטים חינוכיים
עמודים525-543
מספר עמודים19
מסת"ב (מודפס) 9789654036375
סטטוס פרסוםפורסם - 2007

RAMBI publications

  • rambi
  • סולוביצ'יק, יוסף דוב -- הלוי -- 1903-1993
  • אפלפלד, אהרן -- 1932-2018
  • ביאליק, חיים נחמן -- 1873-1934
  • עגנון, שמואל יוסף -- 1888-1970
  • Jewish diaspora in literature
  • Philosophy -- Europe, Eastern

פורמט ציטוט ביבליוגרפי