לדעת מבלי לדעת: על עידו ועינם לש"י עגנון

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

בחלק הראשון של המאמר מוצג היחס בין גמולה כדמות מיתית-נשית, המודרת מבעלה ובין הד"ר גינת חוקרה. טענת המחבר היא כי הסבך המיתי המאיים וחסר הפשר הנקשר לדמותה של גמולה מחייב דמות פרשנית שתעניק לה משמעות. בחלקו השני של המאמר מוצגת גמולה כלא מודע הנשי (anima), ונבחן מה קורה בשעה שהחוקר מתכחש ללא מודע הנשי שעמו הוא נפגש. עניינו של דיון זה ביחס בין חוקר מודרני ובין מיתוסים עתיקים וחברות שכבר אינן קיימות, ותקוות המחבר היא כי הוא יאיר מצדו את מקומם המורכב של עקבות העבר בהווה היהודי. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)261-277
מספר עמודים17
כתב עתראשית עיונים ביהדות
כרך1
סטטוס פרסוםפורסם - 2009

IHP publications

  • ihp
  • Literature -- Research
  • Myth in literature
  • Scholem, Gershom -- 1897-1982
  • חקר הספרות
  • מיתוס בספרות
  • עגנון, שמואל יוסף -- עדו ועינם (ספור)
  • שלום, גרשם -- 1897-1982

RAMBI publications

  • rambi
  • עגנון, שמואל יוסף -- 1888-1970 -- עדו ועינם

פורמט ציטוט ביבליוגרפי