"לבחור את "יאפא"

מוחמד מסאלחה, גל לוי

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)59-68
מספר עמודים10
כתב עתפנים; כתב עת לתרבות, חברה וחינוך
כרך46
סטטוס פרסוםפורסם - 2009

RAMBI publications

  • rambi
  • Palestinian Arabs -- Education -- Israel

פורמט ציטוט ביבליוגרפי