'לא רק חשבון הילדים האלה, אלא חשבון היסטורי של עם ישראל': [מאמר ביקורת]

אביבה חלמיש

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

הספר מציג את סיפורה של עלית הנוער עד קום המדינה, סאגה מופלאה, הנפרשת על פני כחמש-עשרה שנים וארצות רבות. כ-30,000 ילדים ובני נוער הועברו בגלוי ובאופן בלתי לגלי בשנים 1933-1948 מאירופה ומארצות האסלאם לארץ ישראל.
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)210-213
מספר עמודים4
כתב עתקתדרה: לתולדות ארץ-ישראל וישובה
כרך155
סטטוס פרסוםפורסם - 2015

הערה ביבליוגרפית

Refereed/Peer-reviewed

IHP publications

  • ihp
  • הכהן, דבורה -- ילדי הזמן
  • עליית הנוער

פורמט ציטוט ביבליוגרפי