כתיבת יומנים בתקופת השואה – וילי כהן

Guy Miron (אחר)

פרסום מחקרי: תוצר מחקר שאינו טקסטתוצר דיגיטלי / חזותי

תקציר

בציפורני הרייך השלישי
יומנו של וילי כהן, 1941-1933
שפה מקוריתעברית
המדיה של הפרסוםמקוון
סטטוס פרסוםפורסם - 3 נוב׳ 2014

פורמט ציטוט ביבליוגרפי