כשף הקיצוניות: על פשיזם, מודרניות וקפיטליזם

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

מטרתו של המאמר היא לבחון מחדש את הקשר בין הפשיזם - עד הגרסה הנציונל-סוציאליסטית הגרמנית שלו ועד בכלל - ובין המודרניות בכלל והקפיטליזם בפרט. המאמר משרטט מסגרת מושגית כללית שמאפשרת לדון בשאלות אלו, ומבקש לחרוג מן האנטינומיות המופשטות המקובלות ולהציע גישה דיאלקטית יותר. בחלקו הראשון של המאמר נטען שהפשיזם והקיצוניות שלו, למרות התנגדותם העזה המודרנית, היו תופעות מובהקות של העידן המודרני. בחלקו השני והמסכם של המאמר נטען שהפשיזם חב חוב לקפיטילזם, אפילו אם במובנים אחרים התנגד לו בלהט. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)83-110
מספר עמודים28
כתב עתדפים לחקר תקופת השואה
כרךל"ב
סטטוס פרסוםפורסם - 2019

הערה ביבליוגרפית

Refereed/Peer-reviewed

IHP publications

  • ihp
  • ביורוקרטיה
  • מדע
  • מודרניזם
  • פשיזם
  • קיצוניות
  • קפיטליזם

פורמט ציטוט ביבליוגרפי