כשלוחמים פוגשים קהילות

חיים סעדון

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

המפגש של חילים יהודים וארץ ישראלים מן הצבא הבריטי עם יהודי צפון אפריקה בזמן מלחמת העולם השנייה.
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)26-29
מספר עמודים4
כתב עתעת-מול: עיתון לתולדות ארץ ישראל ועם ישראל
כרך205
סטטוס פרסוםפורסם - 2009

IHP publications

  • ihp
  • חיילים ארץ-ישראליים בצבא הבריטי
  • חיילים יהודים
  • יהודי צפון אפריקה
  • מלחמת העולם השנייה

פורמט ציטוט ביבליוגרפי