כשהארגון עובד מהבית – אסטרטגיות חלוקת עבודה של זוגות עובדים מהבית בזמן הקורונה

אורית שמיר בלדרמן, רונית ויסמל-מנור

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

הסגר הראשון אילץ זוגות רבים לעבוד מהבית ולטפל בילדים ובבית בו-זמנית. המצב החריג זימן קשיים רבים, אבל גם סיפק לזוגות הזדמנות ייחודית לבחון מחדש את חלוקת העבודה ביניהם. מטרת המחקר הנוכחי הינה לבחון מה היו האסטרטגיות הזוגיות של חלוקת העבודה אותן יישמו זוגות עובדים מהבית על מנת להתמודד עם הלחצים מהעבודה ומהבית ומה היו השלכותיהן, והאם הן סייעו להתמודד עם קונפליקטבית-עבודה.של המשפחתיות האסטרטגיות של מגדרי ניתוח 15 עובדים הטרוסקסואליים, זוגות פרופסיונליים במשרה מלאה, העלה שהחלוקה מחדש בין בני הזוג התמקדה בחלוקת הזמן המוקדש לעבודה בשכר ובניסיון ליצירת גבולות בין העבודה בשכר לטיפול בילדים ובבית, ולא בחלוקה מחדש של המשימות שאינן בשכר. בני-הזוג העובדים מהבית יישמו שלוש אסטרטגיות זוגיות ממוגדרות מרכזיות: חלוקה למשמרות, שילוב משימות הבית עם משימות העבודה של הנשים, וחלוקת משימות התכנון והביצוע ביניהם. האסטרטגיות לא הפחיתו את תחושת העומס וקונפליקט עבודה-בית שהנשים חוו בזמן הסגר בעוד תחושת העומס והקונפליקט של הגברים התמתנה. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)1-23
מספר עמודים23
כתב עתהרבעון לחקר ארגונים וניהול משאבי אנוש
כרך8
מספר גיליון1
סטטוס פרסוםפורסם - 2023

הערה ביבליוגרפית

Refereed/Peer-reviewed

IHP publications

  • ihp
  • התמודדות (פסיכולוגיה)
  • חלוקת תפקידים במשפחה
  • מגדר
  • מגפת הקורונה, 2020-
  • עבודה ומשפחה
  • עבודה מרחוק
  • קורונה (מחלה)
  • שוויון

פורמט ציטוט ביבליוגרפי