כפר הולדתי: [שיר]

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)67
מספר עמודים1
כתב עתהכיוון מזרח: כתב-עת לתרבות וספרות
כרך13
סטטוס פרסוםפורסם - 2007

IHP publications

  • ihp

פורמט ציטוט ביבליוגרפי