כפייה היא כפייה

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)19-21
מספר עמודים3
כתב עתסינמטק
כרך105
סטטוס פרסוםפורסם - 2000

IHP publications

  • ihp
  • ברטולוצ'י, ברנרדו
  • התקרבות (סרט)

פורמט ציטוט ביבליוגרפי