כנס של יום אחד בנושא "מחקר בהוראת מדעי המחשב: תכן, פדגוגיה והכלה"

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

שער 2: יזמות ומחקר בהוראת מדעי המחשב
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)47-51
מספר עמודים5
כתב עתהבטים בהוראת מדעי המחשב
כרך51
סטטוס פרסוםפורסם - 2023

IHP publications

  • ihp
  • Computers -- Study and teaching
  • Education -- Congresses
  • Research
  • חינוך -- ועידות וכנסים
  • מחקר
  • מחשבים -- לימוד והוראה

פורמט ציטוט ביבליוגרפי