"כנגד רך וקשה": הערות נוספות על הקשרו הסורי של ספר יצירה

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

כותר מתורגם של התרומהSoft and Hard: More Comments on the Syrian Context of Sefer Yetsirah
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)229-242
מספר עמודים14
כתב עתקבלה
כרך26
סטטוס פרסוםפורסם - 2012

RAMBI publications

 • rambi
 • Cabala -- Language
 • Cabala in literature
 • Hebrew language -- Alphabet
 • Jewish philosophy -- Middle Ages, 500-1500
 • Jews -- Syria -- History -- To 500
 • Judaism -- Relations -- Christianity -- History -- Middle Ages, 500-1500
 • Mysticism -- Judaism
 • Sefer Yezirah -- Criticism, interpretation, etc
 • Syria -- History -- To 333 B.C
 • ליבס, יהודה -- 1947- -- תורת היצירה של ספר יצירה (ביקורת)

פורמט ציטוט ביבליוגרפי