כל הקבוצה במה: התפתחות התפקיד בקבוצת תיאטרון פלייבק על פי מקנזי וליווסלי

נפתלי שם טוב, אשרת מזרחי-שפירא, שושי קיסרי

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

המאמר דן בהתפתחות התפקיד בקבוצת תיאטרון פלייבק על פי מקנזי וליווסלי, ומציג דרכים להרחבת גבולות התהליך הקבוצתי באמצעות יצירת קשר בין התפקידים הקבוצתיים של המשתתפים בקבוצה ובין התהליך המשחקי והמבע התיאטרוני המתקיימים במפגשיה. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)121-139
מספר עמודים19
כתב עתמקבץ
כרך25
מספר גיליון1-2
סטטוס פרסוםפורסם - 2020

הערה ביבליוגרפית

Refereed/Peer-reviewed

IHP publications

  • ihp
  • דינמיקה קבוצתית
  • התנהגות בני אדם
  • טיפול קבוצתי (פסיכותרפיה)
  • מנחים לעבודה בקבוצות
  • קבוצות (מדעי החברה)
  • שחקנים ושחקניות
  • תיאטרון פלייבק
  • תרפיה באמצעות האומנויות

פורמט ציטוט ביבליוגרפי