כלכלת מלחמה ומימונו של חזון חברתי

דוד ג'נר-קלוזנר, אביעד בר חיים

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

Refereed/Peer-reviewed
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)119-121
מספר עמודים3
כתב עתרבעון לכלכלה
כרךל"ד
מספר גיליון135-136
סטטוס פרסוםפורסם - 1988

IHP publications

  • ihp
  • בריטניה -- כלכלה
  • מלחמת העולם השנייה

פורמט ציטוט ביבליוגרפי