כלכלה ציבורית: ניתוח עלות-תועלת

מרדכי שוורץ, רונן בר-אל, רות רמות (עורך)

פרסום מחקרי: ספר / דוחספרביקורת עמיתים

שפה מקוריתעברית
מקום הפרסוםרעננה
מוציא לאורהאוניברסיטה הפתוחה
מסת"ב (מודפס)9789650613716, 9789650613808
סטטוס פרסוםפורסם - 2019

הערה ביבליוגרפית

מס' קורס או"פ
או"פ 10917
(יחידה 3)

Keywords

  • Economic policy
  • Welfare economics
  • Economics
  • מדיניות כלכלית
  • כלכלת רווחה
  • כלכלה

פורמט ציטוט ביבליוגרפי