כיצד יכולה רשת חונכות חברתית להוות טכנולוגיית סיוע לתלמידים עם לקויות תקשורת ולתלמידים עם ליקויים קוגניטיביים

ליאורה מקמל, אינה בלאו

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרק

תקציר

מטרת המחקר הייתה לבחון האם וכיצד מתפקדת רשת חונכות חברתית כטכנולוגיית סיוע לתלמידים עם לקויות תקשורת ולתלמידים עם ליקויים קוגניטיביים בהתמודדותם עם ליקוייהם ובחיזוק ההון החברתי שלהם. כמו כן, בחן המחקר את תרומתם של החונכים מן הקבוצות השונות, ביניהם חונכים עם לקויות. נותחה הפעילות של 58 משתתפים פעילים ברשת חונכות חברתית, מתוכם 14 היו תלמידים בגילים 21-13 עם לקויות תקשורת, 11 תלמידים בגילים 21-13 עם ליקויים קוגניטיביים, 3 מורי התלמידים, 18 סטודנטים- חונכים (חלקם עם לקויות פיזיות) ו-12 חונכים-תלמידי תיכון במסגרת פרויקט מחויבות אישית. המתודולוגיה במחקר הייתה נטנוגרפית. הניתוח הצליב את הנתונים שהתקבלו מתצפיות על ההתנהגות המקוונת ברשת חונכות חברתית ומניתוח תוכן איכותני של הודעות, תגובות להודעות ותמונות שפרסמו המשתתפים. נמצא שהרשת משמשת כטכנולוגיה מסייעת, המאפשרת תהליכי פיצוי ותיקון לתלמידים עם הלקויות השונות ומאפשרת להם להגדיל את ההון החברתי. תרומת החונכים עם הלקויות הייתה גדולה ביותר. המסרים שלהם היו מעצימים, הם העלו נושאים הקשורים ללקות והיוו מודל מוצלח להתמודדות עם הלקות. ממצאי המחקר תורמים להבנת האופן בו משמשת רשת חונכות חברתית כטכנולוגיית סיוע לתלמידים עם לקויות, להעצמת תלמידים אלה ולפיתוח תהליכי חונכות מקוונת, תוך מתן הזדמנויות שוות לחונכים עם מוגבלויות. (מתוך המאמר)
כותר מתורגם של התרומהHow Mentoring Social Network Can Become an Assistive Technology for Students with Communication Disabilities and Students with Intellectual Impairments?
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה (קובץ)
מוציא לאורהאוניברסיטה הפתוחה ושה"ם
עמודים156-165
כרך11
סטטוס פרסוםפורסם - 2016
אירועהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי:: הכנס האחד-עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס - האוניברסיטה הפתוחה, רעננה, ישראל
משך הזמן: 16 פבר׳ 201617 פבר׳ 2016
https://www.openu.ac.il/innovation/chais2016/

כנס

כנסהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי:
מדינה/אזורישראל
עיררעננה
תקופה16/02/1617/02/16
כתובת אינטרנט

IHP publications

  • ihp
  • אנשים עם מוגבלות
  • הון חברתי
  • העצמה
  • חונכים וחונכות
  • חניכות בחינוך
  • טכנולוגיה מסייעת לאנשים עם מוגבלות
  • רשתות חברתיות באינטרנט
  • תלמידים

טביעת אצבע

להלן מוצגים תחומי המחקר של הפרסום 'כיצד יכולה רשת חונכות חברתית להוות טכנולוגיית סיוע לתלמידים עם לקויות תקשורת ולתלמידים עם ליקויים קוגניטיביים'. יחד הם יוצרים טביעת אצבע ייחודית.

פורמט ציטוט ביבליוגרפי