כיצד המציאו האמריקנים את הכסף המודרני?

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

המאה השבע-עשרה ידועה בתולדות אירופה כתקופה של מלחמות ומהפכות, שהיו לא רק עקובות מדם, אלא אף יקרות להחריד. בעתות חירום כאלה נאלצו לעתים ממשלות לתת חיילים באופן זמני שטרות חוב במקום לשלם להם מיד במטבעות ממתכות יקרות. ואולם במושבות האנגליות בצפון אמריקה, ובייחוד מסצ'וסטס, נוצרו תנאים מיוחדים, שנגרמו בחלקם על ידי התהפוכות הפוליטיות באנגליה, ואלה הולידו חידוש מוניטרי של ממש - שטרות שתפקדו ככסף בעצמם וייתרו את הצורך במתכות יקרות. המחבר מתאר ומנתח את הניסיונות השונים שנעשו באירופה ובמושבות להתגבר על המחסור במטבעות, עד שלקראת סוף המאה נמצא הפתרון הייחודי במושבה הפוריטנית, פתרון שיהיה במרוצת הזמן למודל לשטרי הכסף ברחבי העולם. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)38-49
מספר עמודים12
כתב עתזמנים: רבעון להיסטוריה
כרך129
סטטוס פרסוםפורסם - 2015

הערה ביבליוגרפית

Refereed/Peer-reviewed

IHP publications

  • ihp
  • אמצעי תשלום
  • ארצות הברית -- היסטוריה
  • היסטוריה של העת החדשה -- המאה ה- 17
  • שטרות

פורמט ציטוט ביבליוגרפי