כטיפה בים שהיא עולם מלא: [מאמר ביקורת]

אביבה חלמיש

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)369-372
מספר עמודים4
כתב עתיהדות זמננו
כרך6
סטטוס פרסוםפורסם - 1990

IHP publications

  • ihp
  • העפלה

פורמט ציטוט ביבליוגרפי