כוחו של מיתוס בספרות ובחיים: [מאמר ביקורת]

אביבה חלמיש

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

הספר מציג ומנתח את הדרכים שבחרו כמה סופרים לספר את הסיפור של ביתניה עילית בנקודות זמן שונות במאה העשרים. האם ביתניה היא המקום שבו התחיל הכל, ובו הותוותה תכנית המיתאר של האקספרימנט הציוני, או האם זהו מיתוס שהצמיחה ביתניה, ויש לבדוק כיצד התפתח, מה היתה משמעותו לאורך ציר הזמן והאם הוא בעל משמעות גם בימינו אלה
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)498-508
מספר עמודים11
כתב עתעיונים : כתב עת רב-תחומי לחקר ישראל
כרך19
סטטוס פרסוםפורסם - 2009

IHP publications

  • ihp
  • ביתניה עילית (קבוצה של השומר הצעיר)
  • מיתוס
  • מיתוס בספרות

פורמט ציטוט ביבליוגרפי