כוחה הנורא של האתיקה: קריאה אתית ברומן "מסע אל תום האלף" לאברהם ב' יהושע

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)61-86
מספר עמודים26
כתב עתדפים למחקר בספרות
כרך18
סטטוס פרסוםפורסם - 2012

RAMBI publications

  • rambi
  • יהושע, א.ב -- (אברהם ב.) -- 1936-2022 -- מסע אל תום האלף

פורמט ציטוט ביבליוגרפי