כוחה הנורא של האתיקה

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

קריאה אתית ברומן 'מסע אל תום האלף' לאברהם ב' יהושע
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)61-86
מספר עמודים26
כתב עתדפים למחקר בספרות
כרך18
סטטוס פרסוםפורסם - 2012

IHP publications

  • ihp
  • Criticism
  • East and West
  • Ethics in literature
  • Literary ethics
  • ביקורות ספרותיות
  • יהושע, א.ב -- מסע אל תם האלף
  • מזרח ומערב
  • ספרות ואתיקה

פורמט ציטוט ביבליוגרפי