כבדתיך בהרבות לך ספרים

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

תודעת הספריה היא האופן שבו נתפסת הספרייה בזמן ובמקום מסוימים, והיא משתנה עפ"י מקומות ותקופות. המאמר עוסק בהתפתחות תודעת הספריה בתרבות היהודית, במהלך ההיסטוריה, ומתמקד בהקשר לכך בתקופת ימי הביניים ובתקופת העת החדשה.
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)14-15
מספר עמודים2
כתב עתעת-מול: עיתון לתולדות ארץ ישראל ועם ישראל
כרך230
סטטוס פרסוםפורסם - 2013

IHP publications

  • ihp
  • היסטוריה יהודית -- ימי הביניים
  • היסטוריה יהודית -- עת חדשה
  • ספריות -- היסטוריה
  • ספריות יהודיות
  • ספרים ביהדות

פורמט ציטוט ביבליוגרפי