יש חדש תחת השמש: דעת הקהל וקבלת החלטות בישראל

תמר הרמן

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)37-50
מספר עמודים14
כתב עתעדכן אסטרטגי
כרך14
מספר גיליון4
סטטוס פרסוםפורסם - 2012

הערה ביבליוגרפית

באנגלית: "Strategic Assessment" 14,4 (2012) 41-57

RAMBI publications

  • rambi
  • Community development -- Israel
  • Israel -- Politics and government
  • Israel -- Social conditions
  • Regional planning -- Israel

פורמט ציטוט ביבליוגרפי