"יש דברים שרציתי לומר", יש דברים שכדאי להקשיב להם

חיים סעדון

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתסקירהביקורת עמיתים

תקציר

מחבר המאמר גורס כי ספרה של מהנז מ' אפרידי Shoah Through Muslim Eyes הוא ספר בעל עצמה ורלוונטי מאוד. ספר אופטימי, שיש לו שליחות ומטרה. יש בו שילוב של היבטים שכולם מושכים את לבו של הקורא לקרוא, להבין, להפנים - אישה, מוסלמית, פרופסורית, שואה, הכחשת שואה, ציונות, נכבה, פוסט-קולוניאליזם, רב-תרבותיות, תפיסת ה"אחר", יהודים ומוסלמים.
כותר מתורגם של התרומה'There Are Things I Wanted to Say' There Are Things Worth Listening To: Review of Mehanz Afridi, Shoah Through Muslim Eyes
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)189-201
מספר עמודים13
כתב עתיד ושם: קובץ מחקרים
כרךמ"ה
מספר גיליון2
סטטוס פרסוםפורסם - 2017

הערה ביבליוגרפית

Refereed/Peer-reviewed

IHP publications

  • ihp
  • אימפריאליזם
  • אנטישמיות ערבית
  • האחר
  • הכחשת השואה
  • יהודים ומוסלמים
  • פליטים ערבים
  • שואה וזיכרון

פורמט ציטוט ביבליוגרפי