ישראל כמדינה רב-תרבותית: הסיכון והסיכוי

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרק

כותר מתורגם של התרומהIsrael as a Multicultural State: Risks and opportunities
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחבין חזון למציאות:
כותר משנה של פרסום המארחמסמכי החזון של הערבים בישראל 2006-2007
עורכיםשרה אוצסקי-לזר , מוסטפה כבהא
מקום הפרסוםירושלים
מוציא לאורהפורום להסכמה אזרחית
עמודים49-62
סטטוס פרסוםפורסם - 2008

פורמט ציטוט ביבליוגרפי