ירושלים: עיונים במערכה על העיר במלחמת העצמאות

איתמר רדאי (עורך), ניר מן (עורך)

פרסום מחקרי: פרסום בבמה מקצועיתגיליון מיוחד

שפה מקוריתעברית
מספר עמודים357
כרךיג
פרסום על ידי מומחהעלי זית וחרב
מוציא לאורכרמל
סטטוס פרסוםפורסם - 2013

פורמט ציטוט ביבליוגרפי