ירושלים בתקופה האסלאמית הראשונה (1099-638)

מאיר בן שחר, יורם ארדר, דפנה אפרת

פרסום מחקרי: ספר / דוחספרביקורת עמיתים

שפה מקוריתעברית
מקום הפרסוםרעננה
מוציא לאורהאוניברסיטה הפתוחה
מהדורה2
סטטוס פרסוםפורסם - 2016

סדרות פרסומים

שםירושלים לדורותיה
מוציא לאורהאוניברסיטה הפתוחה
כרך5

Keywords

  • כורש מלך פרס נפ' 529 לפנה"ס
  • Cyrus King of Persia 529 B.C
  • ירושלים -- היסטוריה
  • Jerusalem -- History

פורמט ציטוט ביבליוגרפי