"יפרש כנפו לתימן": יציאת היהודים מתימן: שיאו של תהליך מתמשך

בת ציון עראקי-קלורמן

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)19-22
מספר עמודים4
כתב עתעת-מול; עתון לתולדות ארץ ישראל ועם ישראל
כרך237
סטטוס פרסוםפורסם - 2014

RAMBI publications

  • rambi
  • Israel -- Aliyah
  • Jews -- Yemen (Republic) -- History -- 1800-2000
  • Jews, Yemeni -- Israel

פורמט ציטוט ביבליוגרפי