"יפרוש כנפו לתימן" - יציאת היהודים מתימן: שיאו של תהליך מתמשך

בת ציון עראקי-קלורמן

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

בשונה מתהליכי ההגירה של היהודים מרוב ארצות האסלאם באזורנו, שהיו קשורים בזעזועים פוליטיים פנימיים וחיצוניים שדחפו את היהודים להגר ממדינותיהם בתוך זמן קצר יחסית, העלייה של היהודים מתימן הייתה תהליך מתמשך. תהליך זה ארך יותר מ-70 שנה והגיעו לשיאו עם הקמת מדינת ישראל, כאשר רוב בני הקהילה, כ-50,000 נפש - עלו לישראל. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)19-22
מספר עמודים4
כתב עתעת-מול: עיתון לתולדות ארץ ישראל ועם ישראל
כרך237
סטטוס פרסוםפורסם - 2014

IHP publications

  • ihp
  • יהודי תימן
  • עלייה וקליטה -- יהודי תימן

פורמט ציטוט ביבליוגרפי