יפו, 1948: לוחמים, מוסדות וחברה מהחלטת החלוקה (1947) לכניסת צבא ההצלה (פברואר 1948

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרקביקורת עמיתים

תקציר

מאמר זה פורס את הדרמה הפנים-פלסטינית שהתחוללה בעיר הערבית הגדולה בארץ בחודשים הראשונים של מלחמת העצמאות. המאמר בוחן את המדיניות ואת המהלכים שנקטו אותם המוסדות המקומיים והלאומיים, את מאפיינה של החברה האזרחית ואת דרכן של הקבוצות החמושות, וזאת לנוכח האתגרים שהציבה בפניהם המלחמה המתפתחת. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחתש"ח ואילך
כותר משנה של פרסום המארחמחקרים של האסכולה הירושלמית על מלחמה, צבא וחברה
עורכיםאלון קדיש
מקום הפרסוםבן שמן
מוציא לאורהוצאת מודן
עמודים48-93
מספר עמודים46
סטטוס פרסוםפורסם - 2015

IHP publications

  • ihp
  • ארץ ישראל -- היסטוריה -- תקופת המנדט
  • יהודים וערבים
  • יפו (יישוב עירוני) -- היסטוריה
  • מלחמת העצמאות
  • ערבים בארץ-ישראל

פורמט ציטוט ביבליוגרפי