יסודות מדעי הקוגניציה / צוות פיתוח: אמיר הורוביץ, רונן צדקה (עורכים המקראה) ; רונן צדקה (כותב מבוא למקראה).

אמיר הורוביץ, רונן צדקה

פרסום מחקרי: ספר / דוחספרביקורת עמיתים

שפה מקוריתעברית
מוציא לאורהאוניברסיטה הפתוחה
סטטוס פרסוםפורסם - 2012

הערה ביבליוגרפית

מס' קורס או"פ 10756

Keywords

  • תורת ההכרה
  • Knowledge Theory of

פורמט ציטוט ביבליוגרפי