יסודות הטוטליטריות - קריאה חדשה בעברית

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

המאמר מציג את התזות הבסיסיות של חנה ארנדט בעניין אופייה ומהותה של הטוטליטריות. ספרה של ארנדט "יסודות הטוטליטריות" תרם רבות לעיגונו של המושג "טוטליטריות" כמחבר בין המשטר הנאצי לסובייטי. ארנדט מציגה את ייחודה של הטוטליטריות כמשטר חדשני, בין השאר אל מול משטרים דיקטטוריים אחרים, וטוענת שחוויית היסוד האנושית הבסיסית, שמשטר זה צמח בתגובה לה, היא מצוקת בדידותו של היחיד שהגיעה לשיאים חדשים דווקא בעידן המודרני. לממד הרעיוני כשלעצמו לא נודעת, לשיטתה, חשיבות מכרעת באופיו ובמהותו של משטר זה. (מתוך המאמר) קישור לתקציר בלבד
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)22-31
מספר עמודים10
כתב עתבשביל הזיכרון
כרך6
סטטוס פרסוםפורסם - 2010

IHP publications

 • ihp
 • Communism
 • Loneliness
 • National socialism
 • Social psychology
 • Totalitarianism
 • ארנדט, חנה -- יסודות הטוטליטריות
 • בדידות
 • המון
 • טוטליטריזם
 • נאציזם
 • פסיכולוגיה חברתית
 • קומוניזם

פורמט ציטוט ביבליוגרפי