"ינוקא": על צדיקים-ילדים בחסידות

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

צמיחתן של שושלות חסידים בתנועת החסידות עוררה שאלות המאפיינות הורשה שושלתית. אחת המרכזיות היא השאלה מי ימלא את מקומו של המנהיג שנפטר כאשר לא נמצא לו יורש טבעי - בן או חתן בוגרים. מצב זה אמנם בישר לעתים את קצן של שושלות, אך במאה התשע-עשרה היו מספר מקרים שבהם פטירת צדיק בדמי ימיו הובילה להכתרת בנו בעודנו ילד. צדיקים-ילדים אלה כונו 'ינוקות'. המאמר מוקדש לתופעת הינוקות, והוא מבקש להתייחס לכל הינוקות הידועים לפחות עד מלחמת העולם הראשונה, ובמיוחד הינוקא מסטולין, הינוקא מצ'רנוביל והינוקא מטרנה. המאמר בוחן מכלול תהליכים ויחסי גומלין סביב דמויותיהם של אותם ינוקות, ומבקש להדגיש את מקומם של צדיקים אחרים (בנוסף לאימהות) בתהליך התבססותם של הינוקות, את מקומם של החסידים הוותיקים, וכן את מקומם של אנשי החצר.
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)139-178
מספר עמודים40
כתב עתציון: רבעון לחקר תולדות ישראל
כרךעו
מספר גיליוןב
סטטוס פרסוםפורסם - 2011

IHP publications

 • ihp
 • Belz Hasidim
 • Berdichevsky, Micah Joseph -- 1865-1921
 • Hasidism
 • ברדיצ'בסקי, מיכה יוסף -- 1865-1921
 • חסידות
 • חסידות בעלז
 • חסידות קרלין-סטולין
 • טברסקי, מנחם נחום
 • טברסקי, שלמה בנציון
 • פרישמן, דוד
 • פרלוב ישראל בן אשר מסטולין

RAMBI publications

 • rambi
 • Hasidism -- History
 • Jewish children -- History
 • Jews -- Ukraine -- Chornobylʹ
 • Karlin Hasidim
 • Zaddikim
 • מנחם נחום בן מרדכי, מטולנא
 • פרלוב, ישראל בן אשר, מסטולין

פורמט ציטוט ביבליוגרפי