ימיה האחרונים של קטמון הערבית

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרקביקורת עמיתים

שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחקרבות יבוסי
עורכיםאלון קדיש, משה ארנוולד
מוציא לאורמשרד הבטחון - ההוצאה לאור
פרק8
עמודים99-143
מסת"ב (מודפס)9789650514518
סטטוס פרסוםפורסם - 2008

סדרות פרסומים

שםתש"ח - המלחמה על הערים

פורמט ציטוט ביבליוגרפי