'ילד של אימא'? המאבק על הינוקא בחסידות בלז, 1966-1957

גד שגיב, קימי קפלן

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

בראשיתו של המאמר נעמיד את ההקשרים ההיסטוריים הרלוונטיים העומדים ברקעה של פרשה זו: התקבעות המנגנון השושלתי בחסידות ומקומן של ינוקות בו, תולדות חסידות בלז ומנהיגיה, ותולדות חסידות בלז במלחמת העולם השנייה ולאחריה עד פטירתו של האדמו"ר אהרן רוקח. עיקרו של המאמר כולל שחזור של הידוע לנו על הפרשה הנדונה, על שתי מערכותיה, ונתמקד בשתי סוגיות כלליות העולות מן האירועים: האחת, המאבק הבין-דורי בין 'הזקנים' ל-'צעירים', ובמסגרת זו נתייחס גם לפרשה אחת של ינוקא מאותן שנים שהתרחשה בחסידות קרלין; והאחרת, מערכת היחסים המורכבת בין מדינת ישראל הצעירה לבין החברה החרדית. (מתוך המאמר)
כותר מתורגם של התרומהThe struggle over the child (Yanuqa) in the Belz Hasidic court, 1957-1966
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)371-411
מספר עמודים41
כתב עתציון: רבעון לחקר תולדות ישראל
כרך88
מספר גיליון3
סטטוס פרסוםפורסם - 2023

הערה ביבליוגרפית

Refereed/Peer-reviewed

IHP publications

 • ihp
 • חסידות
 • חסידות בעלז
 • חרדים
 • ישראל -- משפט
 • פער הדורות
 • קטינים ביהדות
 • רוקח, אהרן בן יששכר דב מבלז -- 1880-1957
 • רוקח, ישכר דב בן יהושע מבלז
 • רוקח, מרדכי בן יששכר דב מבילגורי
 • רשויות השלטון

פורמט ציטוט ביבליוגרפי