ילדה דחויה

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

בכל כיתה מצויים ילדים דחויים. חלקם מגיבים על הדחייה בנסיגה ובהסתגרות, חלקם בתוקפנות ובהטרדה. רבים מהם יסבלו מתוצאות הדחייה גם בבגרותם. מה אפשר לעשות כדי לחלץ אותם ממעגל הבדידות והסבל?
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)30-33
מספר עמודים4
כתב עתהד החינוך
כרך77
מספר גיליון12
סטטוס פרסוםפורסם - 2003

IHP publications

  • ihp
  • דחייה (פסיכולוגיה)
  • יחסים בין אישיים אצל ילדים
  • כיתה
  • מיומנויות חברתיות
  • קבלה חברתית
  • ריבוד חברתי
  • שינוי התנהגות
  • תוכניות התערבות חינוכיות
  • תלמידים

פורמט ציטוט ביבליוגרפי