ייחודו של שיח הקזינו בישראל

בל גבריאל-פריד, מימי איזנשטט

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

נושא הקמת הקזינו בישראל מלווה את השיח הציבורי ברוב שנות קיומה של המדינה. למרות הפעמים הרבות שבהן דנו בו, הוא נותר שנוי במחלוקת. לפי החוק המעורבות בפעילות הימורים מסוג זה אסורה. מחקר זה מאיר את ייחודיותם של הטיעונים הישראליים בעד ונגד הימורים בקזינו בישראל ומתמקד בהשפעתו של קזינו "אואזיס", שפעל בשנים 1998-2000 בתחומי הרשות הפלסטינית, על טיעונים אלו. מניתוח נרטיבי פרשני של פרוטוקולים מכנסת ישראל ושל עיתונות מקומית עולה שהמתנגדים להימורי ישראלים בקזינו "אואזיס" ניסו להפוך את ההימורים בו לסוגיה ביטחונית בטענה שהימורים בקזינו ביריחו פוגעים בביטחון המדינה. מנגד, התומכים הציגו טיעונים של שלום ודו קיום וראו בקזינו הזדמנות לשיתוף פעולה בין שני העמים. על אף הטיעונים הביטחוניים המשיך הציבור הישראלי לנהור בהמוניו לקזינו "אואזיס".
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)3-5
מספר עמודים3
כתב עתהכל על אלכוהול
כרך97
סטטוס פרסוםפורסם - 2017
פורסם באופן חיצוניכן

IHP publications

  • ihp
  • הימורים
  • חקר השיח
  • יהודים וערבים
  • ישראל -- חברה
  • קזינו

פורמט ציטוט ביבליוגרפי