ייחודו של הדגם המשולב של האוניברסיטה הפתוחה והסמינרים במערכת הכשרת המורים בישראל

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)151-166
מספר עמודים16
כתב עתדרכים להוראה: כתב-עת להכשרת מורים ולהשתלמותם
כרך1
סטטוס פרסוםפורסם - 1991

IHP publications

  • ihp
  • Teachers -- Training of
  • Teachers colleges
  • ha-Universiṭah ha-petuḥah
  • האוניברסיטה הפתוחה
  • הכשרת מורים
  • מכללות להכשרת מורים וגננות

RAMBI publications

  • rambi
  • Teachers -- Israel

פורמט ציטוט ביבליוגרפי