יידיש בישראל: מבט היסטורי וספרותי: [מאמר ביקורת]

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתביקורת ספרותית/אמנותית

תקציר

לספר שני חלקים: חלקו הראשון, שבו מתמקד המאמר, מציג דיון מקיף על תרבות היידיש ומוסדותיה בשני העשורים הראשונים של מדינת ישראל. החלק השני מאיר את השתקפותה של ההוויה הישראלית בסיפורת היידיש
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)284-287
מספר עמודים4
כתב עתקריאות ישראליות
כרך3
סטטוס פרסוםפורסם - 2023

הערה ביבליוגרפית

גלי דרוקר בר־עם, אני עפרך: ישראל בסיפורת יידיש הישראלית 1948–.1967 ירושלים: יד יצחק בן צבי,
.2021
405 עמודים

IHP publications

  • ihp
  • דרוקר-בר-עם, גלי -- אני עפרך: ישראל בסיפורת יידיש הישראלית 1948–1967
  • ישראל -- היסטוריה
  • ישראל -- חברה
  • עלייה וקליטה
  • רב-לשוניות
  • שפת יידיש

פורמט ציטוט ביבליוגרפי