יחסי ישראל צרפת 1948-2008: מחדוות הברית למרירות שלאחר הגירושין

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרקביקורת עמיתים

כותר מתורגם של התרומהIsraeli-French Relations 1948-2008 : From the Joy of Marriage to the Bitterness of Divorce
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחמדיניות החוץ של ישראל 1948-2008
עורכיםבנימין נויברגר, אריה גרוניק
מקום הפרסוםרעננה
מוציא לאורהאוניברסיטה הפתוחה
עמודים222-246
כרך2
מסת"ב (מודפס)978965060968
סטטוס פרסוםפורסם - 2008

פורמט ציטוט ביבליוגרפי