יומן מסע בעקבות התכלת האמיתית והחילזון האבוד

פרסום מחקרי: פרסום בבמה מקצועיתביקורת על ספר / על יצירת אמנות / על מאמר

תקציר

ספר חדש מתאר את החיפוש של היהודים אחר התכלת, אולם מאחורי העיסוק המדעי והמרתק בצבע מתברר שעומדת השקפת עולם שנויה במחלוקת
שפה מקוריתאנגלית אמריקאית
פרסום על ידי מומחההארץ ספרים
סטטוס פרסוםפורסם - 28 מרץ 2014

הערה ביבליוגרפית

ביקורת הספר "ברוך סטרמן (עם ג'ודי טאובס-סטרמן), לטעום מהשמים: מדוע חיפשו היהודים את צבע התכלת",

פורמט ציטוט ביבליוגרפי