יהודי מרוקו מעצבים את זיכרונם ההיסטורי: סוד הקסם המרוקני

חיים סעדון

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

כותר מתורגם של התרומהThe Jews of Morocco are forming their historical memory: The Magic Moroccan Secret
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)207-216
מספר עמודים10
כתב עתחוג נשיא המדינה לתפוצות
כרךב
סטטוס פרסוםפורסם - 2006

RAMBI publications

  • rambi
  • Jews -- Morocco -- History -- 1800-2000

פורמט ציטוט ביבליוגרפי