יהודי גרמניה בתקופה הנאצית: מבט על ההיסטוריוגרפיה הישראלית

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

מאמר זה עוסק ביהודי גרמניה בתקופה הנאצית, מנקודת מבט של ההיסטוריוגרפיה הישראלית. הוא עוקב אחרי החומר הרב שנכתב ושם דגש על מכון ליאו בק, שהיה חלוץ בתחום המחקר והמכון לחקר יהדות גרמניה שהוקם ביד ושם. המאמר סוקר ומנתח את התפתחותה של ההיסטוריוגרפיה הישראלית של יהודי גרמניה בתקופת השלטון הנאצי והשואה. ראשיתו של המחקר הישראלי בתחום זה הייתה חלק מיוזמותיו של מכון לאו בק בירושלים - ארגון שהוקם על ידי יוצאי ההנהגה של ההתאחדות הציונית של גרמניה. לאחר דיון בעמדות שונות שהוצגו במסגרת דיוני המכון בשנות החמישים והשישים, פונה המאמר להציג את ה"ישראליזציה" של חקר התחום החל משנות השבעים - אז החלו לעסוק בו בהדרגה חוקרים בני דורות צעירים יותר - וסוקר את פירות המחקר הישראלי של תקופה זו עד היום. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)16-38
מספר עמודים23
כתב עתילקוט מורשת
כרך95
סטטוס פרסוםפורסם - 2014

IHP publications

 • ihp
 • Historiography
 • Holocaust, Jewish (1939-1945) -- Germany
 • Holocaust, Jewish (1939-1945) -- Research
 • Jews -- Germany
 • Jews -- Historiography
 • היסטוריוגרפיה
 • היסטוריוגרפיה יהודית
 • חקר השואה
 • יהודי גרמניה
 • מכון לאו בק לחקר יהדות גרמניה
 • שואה -- גרמניה

RAMBI publications

 • rambi
 • Mekhon Leo Baeck (Jerusalem)
 • Holocaust, Jewish (1939-1945) -- Germany
 • Holocaust, Jewish (1939-1945) -- Historiography
 • Holocaust, Jewish (1939-1945) -- Israel -- Influence

פורמט ציטוט ביבליוגרפי