יהודי אלג'יריה ולוב / משה חלמיש, משה עמאר, מוריס רומני

חיים סעדון

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתסקירהביקורת עמיתים

תקציר

המאמרים בספר מציגים היבטים בחיי הקהילות היהודיות באלג'יריה ובלוב. המאמרים משקפים את מצב המחקר בישראל.
כותר מתורגם של התרומהThe Jews in Algeria and Libya / Moshe Hallamish, Moshe Amar, Moris Romani
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)517-522
מספר עמודים6
כתב עתציון: רבעון לחקר תולדות ישראל
כרך81
מספר גיליון3-4
סטטוס פרסוםפורסם - 2016

הערה ביבליוגרפית

Refereed/Peer-reviewed

IHP publications

  • ihp
  • חלמיש, משה -- יהודי אלג'יריה ולוב
  • יהודי אלג'יריה
  • יהודי לוב

פורמט ציטוט ביבליוגרפי