יהודי אירופה בסבך הפוליטי: בין חילון מבולל לחילון מבדל

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרקביקורת עמיתים

כותר מתורגם של התרומהEuropean Jewry in a Political Imbroglio
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחתהליכי חילון בתרבות היהודית
עורכיםאבריאל בר לבב, רון מרגולין, שמואל פיינר
מקום הפרסוםרעננה
מוציא לאורהאוניברסיטה הפתוחה
עמודים743-601
כרך2
סטטוס פרסוםפורסם - 2011

הערה ביבליוגרפית

open university course book

פורמט ציטוט ביבליוגרפי